ภาพและเรื่องโดย กองบรรณาธิการ ลานโพธิ์

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สรวง เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สรวงระหว่างเส้นทาง การตามประวัติชีวิตอันมหัศจรรย์ของ หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน ลานโพธิ์ เดินทางลัดเลาะไปตามแนวเขตชายแดนระหว่าง ประเทศไทยกับกัมพูชา ตั้งแต่แนวเขาพนมดงรัก ไปทางเขาพระวิหารตามคำแนะนำของ หลวงพ่อเจียม วัดกะมอล สหธรรมิกของ หลวงปู่สรวง นอกจากนี้ได้พบกับศิษย์ของท่านหลายต่อหลายท่าน ที่อำนวยความสะดวกและชี้แนะให้อย่างดียิ่ง

เรื่องราวอันน่าสนใจของ หลวงปู่สรวง เริ่มปรากฏขึ้นชัดเจน ชวนให้น่าติดตามมากมาย จากปากของผู้ที่ได้เคยประสบพบเห็น และได้สัมผัสกับเรื่องราวอันน่าแปลกประหลาด น่าพิศวง บุคคลเหล่านี้มีทั้ง พระเถระ และชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน ทั้งไทยและเขมรมากมาย ล้วนได้เห็นปรากฏการณ์แห่งความพิศวงงงงวยมาแล้วแทบทั้งสิ้น เรื่องราวเหล่านั้น ลานโพธิ์ จะได้นำทยอยมาเสนอในเรื่องของท่าน ซึ่งได้ลงติดต่อมาหลายฉบับนับจนถึงบัดนี้ ยิ่งแสวงหา ก็ยิ่งพบเรื่องราวจากผู้คนมากมาย มิใช่เฉพาะแถบอีสานเท่านั้น บางครั้ง หลวงปู่สรวง ไปปรากฏกายไกลไปถึงเชียงใหม่ และแม้แต่ในกรุงเทพฯ ก็หลายแห่ง แต่ละแห่งล้วนสร้างปาฏิหาริย์อันเหลือเชื่อให้ผู้คนได้ศรัทธากันมากมาย

หลวงปู่สรวง ?เทวดาเล่นดิน? พระครูสุวิมลศาสนกิจ

เถ้าแก่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามย่านสวนหลวง กรุงเทพฯ เขาเคยปิดตลาดจัดงานและฉายหนังให้คนดูฉลอง เมื่อถูกหวยนับสิบล้าน จากเลขของ หลวงปู่สรวง เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางกลางกรุงเทพฯ และอีกหลายคนที่ได้รับโชคจาก หลวงปู่สรวง แบบไม่น่าเชื่อ บางคนชีวิตพลิกผันรวยขึ้นมาทันตาเห็น แต่ก็ไม่ใช่จะทุกคน เพราะ หลวงปู่สรวง ท่านเหมือนจะรู้บุญวาสนา ของแต่ละคนว่า คนใดควรได้รับบารมีจากท่าน

หลวงปู่สรวง หลวงปู่สรวง

วัตถุมงคล ซึ่ง หลวงปู่สรวง เคยอธิษฐานปลุกเสกให้ไว้ เป็นสิ่งที่เหลืออยู่และสำแดงอภินิหารมากมาย วัตถุมงคลเหล่านั้น ท่านไม่เคยคิดสร้างขึ้นมาเอง แต่ที่มีขึ้นก็เพราะว่าผู้ศรัทธาท่านสร้างขึ้นแล้วไปให้ท่านอธิษฐานปลุกเสกให้ ซึ่งมีอยู่หลายรายที่ท่านทราบด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่า ไม่บริสุทธิ์ ท่านก็จะปฏิเสธที่จะปลุกเสกให้ บางทีถึงกับผลักทิ้งต่อหน้าผู้เอาไปให้ท่านอธิษฐานเสียด้วยซ้ำ แต่ก็มีหลายรุ่นที่ หลวงปู่สรวง ท่านอธิษฐานและปลุกเสกให้ ซึ่งเท่าที่ติดตามมา วัตถุมงคลที่ หลวงปู่สรวง อธิษฐานและปลุกเสกให้แต่ละรุ่นเหล่านั้น ล้วนมีที่มาและการสร้างโดยมีเจตนา เพื่อการกุศลโดยบริสุทธิ์ทั้งสิ้น

ลานโพธิ์ พยายามติดตามรวบวัตถุมงคล ที่ท่านปลุกเสกให้โดยมีหลักฐานชัดเจน ทั้งพยานเอกสาร พยานวัตถุ และ พยานบุคคล ที่น่าเชื่อถือยืนยันตรงกัน คัดเลือกเอาเฉพาะที่แน่ใจจริงๆ รวบรวมมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ ซึ่งจะเสนอในช่วงท้ายของเรื่องคือ ตอนวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานปลุกเสก โปรดติดตามกันต่อไป

บางรุ่นก็ได้เพียงถ่ายภาพเอามา เพราะรุ่นนั้นหมดไปนานแล้ว บางรุ่นเจ้าของก็หวงแหน แค่ขอถ่ายภาพก็ยากเต็มที แต่ก็มีหลายรุ่นที่พบว่ามีผู้เก็บไว้มาก ส่วนใหญ่ก็คือ ตกค้าง อยู่ตามบุคคลผู้สร้างบ้าง ตามวัดบ้าง จำนวนไม่มากนัก ลานโพธิ์ ก็ขอทำบุญมาทั้งหมด ที่เรียกว่า ทำบุญ ก็เพราะผู้ที่เก็บไว้และให้มา ทุกรายจะนำเงินไปทำบุญต่อทั้งนั้น ส่วนที่ได้มาจึงมีไม่มากพอกับความต้องการของผู้ศรัทธา ถึงจะเหมามาหมดแล้วก็ตาม เพราะแต่ละแห่งก็เหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้น

อดีตพระครูสุวิมลศาสนกิจ โบสถ์วัดบ้านสมบูรณ์ สร้างเสร็จด้วยเหรียญรุ่นแรก

นับว่าโชคดี ที่ระหว่างเดินทางไปหาข้อมูล ได้พบกับ อดีตเจ้าอาวาส วัดบ้านสมบูรณ์ คือ พระครูสุวิมลศาสนกิจ ท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิด หลวงปู่สรวง มาก ปัจจุบันได้ลาสิกขาหรือสึกออกมาแล้ว ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทห่างไกล ท่านนี้เป็นผู้สร้าง เหรียญรุ่นแรก ( รุ่นแรกจริงๆ เพราะทุกรุ่น จะบอกหรือเขียนว่า รุ่นแรกทั้งหมด ) เพื่อหารายได้สร้างโบสถ์ หลวงปู่สรวง ท่านจึงอธิษฐานปลุกเสกให้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2536 และในการสร้างเพื่อหารายได้สร้างโบสถ์ ก็เป็นการฉลองสมณศักดิ์ไปด้วย เพราะท่านได้รับสมณศักดิ์ในปีนั้นพอดี โดยสร้างเป็นเหรียญรูปไข่รมดำ จำนวน 10,000 เหรียญ และ ล็อกเกตรูป หลวงปู่สรวง 300 อัน

เมื่อเอาออกให้ทำบุญ ก็ปรากฏว่ามีคนทำบุญจำนวนมาก จนสามารถสร้างโบสถ์ได้สำเร็จ และเมื่อท่านลาสิกขาหรือสึกออกมาเป็นฆราวาสแล้ว ท่านได้นำเหรียญที่เหลือทั้งหมดติดตัวมาด้วย ลานโพธิ์ ขอแสดงเจตนานำมาให้ผู้อ่านทำบุญ โดยท่านอดีตพระครูจะนำเงินไปทำบุญต่อไป จึงได้รับมาทั้งหมดประมาณ 280 เหรียญ ส่วนล็อกเกตหมดแล้ว เมื่อ ลานโพธิ์ ไปที่ วัดบ้านสมบูรณ์ ก็ปรากฏว่า เหรียญที่วัดไม่มีแล้ว หมดไปนานแล้ว จึงได้เหรียญมาเพียงเท่านั้น

เหรียญรุ่นแรก ?หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน? เหรียญรุ่นแรก ?หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน?

เหรียญนี้ให้บูชาสำหรับ สมาชิกท่านละเหรียญ เหรียญละ 800 บาท ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบูชาเหรียญละ 1,500 บาท

( ให้สิทธิ โทร.มาจองไว้ก่อนส่งเงิน เพื่อยืนยันว่าเหรียญยังคงเหลืออยู่ ) โดยธนาณัติสั่งจ่ายระบุชื่อผู้รับ นิตยสาร ลานโพธิ์ ปท.อุรุพงษ์ 10405 แล้วส่งมาที่ สำนักงาน บางกอกสาส์น นิตยสาร ลานโพธิ์ เลขที่ 966/10 ซอยพระรามหกที่ 19 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ช่วยค่าส่ง EMS 60 บาท

ที่ผ่านมา หลายท่านบ่นว่า ทำไมสมาชิกบูชาได้ในราคาที่น้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการบริการใน รายการสมาชิก ลานโพธิ์ สัมพันธ์ ซึ่งเราจัดไว้เป็นประจำ แต่สมาชิกก็บูชาได้ ในราคาพิเศษเพียงท่านละ 1 เหรียญ เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็น สมาชิก ลานโพธิ์ ได้ เรายินดีต้อนรับเสมอ นอกจากท่านจะได้ เอกสิทธิ์ ในรายการสมาชิก ลานโพธิ์ สัมพันธ์แล้ว ท่านจะได้รับหนังสือทุกเล่มถึงบ้านอีกด้วย และเมื่อมีรายการแจก ท่านจะได้แจกก่อนท่านใด ซึ่งเราจะจัดบริการพิเศษเพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

ค่าเกินคุ้ม

( ที่มา : ลานโพธิ์ ฉบับที่ 935 เดือนกันยายน 2548 : เส้นทางตามหา หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน ตลึง ! พบ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สรวง ภาพและเรื่อง โดย : กอง บ.ก. ลานโพธิ์ )

ลิขสิทธิ์ 2010 ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. กรุณาอย่าตัดต่อหรือคัดลอกข้อเขียนเพื่อการแจกจ่ายทางอีเมลหรือโพสข้อเขียนลงบนเว็บไซด์ กรุณาใช้เครื่องมือของเว็บไซด์ลานโพธิ์ เพื่อแสดงความคิดเห็น.

Copyright Bangkoksarn Publishing 2010. Please don't cut articles from LanpoThai.com and redistribute by email or post to the web. You may share using our article tools.


Add comment

Comments

  • No comments found