ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Monday
Apr 21st
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก แผงหนังสือ ลานโพธิ์

แผงหนังสือลานโพธิ์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1139 เหรียญอภินิหาร หลวงพ่อพาน สุขกาโม รุ่นแรก พ.ศ.2519 วัดโป่งกะสัง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วางแผง เดือนเมษายน 2557 ราคาปก 99 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1139  เหรียญอภินิหาร หลวงพ่อพาน สุขกาโม รุ่นแรก พ.ศ.2519 วัดโป่งกะสัง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วางแผง เดือนเมษายน 2557 ราคาปก 99 บาท [ วิรัตน์ อาจสัญจร เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ สาลิกาปรายมายา พระอาจารย์โบรี ธีระมุนี วัดบ้านจะเนียง บุรีรัมย์ และ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยอดเกจิอาจารย์อาคมขลังผู้สร้างอภินิหารปรากฎการณ์จริง

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1139  เหรียญอภินิหาร หลวงพ่อพาน สุขกาโม รุ่นแรก พ.ศ.2519 วัดโป่งกะสัง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วางแผง เดือนเมษายน 2557 ราคาปก 99 บาท โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยอดเกจิอาจารย์อาคมขลังผู้สร้างอภินิหารปรากฎการณ์จริง

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 14:41 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1138 เหรียญหลวงพ่อทบ เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน รุ่นแรก วัดทรงธรรม ปี พ.ศ. 2483 วางแผง เดือนเมษายน 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1138  เหรียญหลวงพ่อทบ เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน รุ่นแรก วัดทรงธรรม ปี พ.ศ. 2483 วางแผง เดือนเมษายน 2557 ราคาปก 60 บาท [ จรินทร์ แก้วกำพลกุล เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูวิชิตพัชราจารย์ ( ทบ ธัมมปัญโญ ) วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เกจิอาจารย์ผู้ทรงภูมิพุทธเวทมหามนต์แห่งเพชรบูรณ์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1138  เหรียญหลวงพ่อทบ เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน รุ่นแรก วัดทรงธรรม ปี พ.ศ. 2483 วางแผง เดือนเมษายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูวิชิตพัชราจารย์ ( ทบ ธัมมปัญโญ ) วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เกจิอาจารย์ผู้ทรงภูมิพุทธเวทมหามนต์แห่งเพชรบูรณ์

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 11:19 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1137 เหรียญหลวงพ่อทวด เนื้อเงินลงยาแดง รุ่น 3 พ.ศ.2504 วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี วางแผง เดือนมีนาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1137  เหรียญหลวงพ่อทวด เนื้อเงินลงยาแดง รุ่น 3 พ.ศ.2504 วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี วางแผง เดือนมีนาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ สมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 4 รวมมงคลวัตถุ พระครูธรรมโฆษิต (คง โกกนุตฺโต) วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พระเกจิอาจารย์ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งสิงหนคร

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1137  เหรียญหลวงพ่อทวด เนื้อเงินลงยาแดง รุ่น 3 พ.ศ.2504 วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี วางแผง เดือนมีนาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 4 รวมมงคลวัตถุ พระครูธรรมโฆษิต (คง โกกนุตฺโต) วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พระเกจิอาจารย์ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งสิงหนคร

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 11:07 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1136 กะลาราหูอมจันทร์ ครูบาตา (นันทา นฺนโท) วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง วางแผง เดือนมีนาคม 2556 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1136  กะลาราหูอมจันทร์ ครูบาตา (นันทา นฺนโท) วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง วางแผง เดือนมีนาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ สิทธานต์ อุปริสัจกุล เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระราชญาณโสภณ (หลวงปู่ห้วย เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ พระเถระผู้มีศีลาจารวัตรอันควรค่าแก่การกราบไหว้บูชายิ่ง

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1136  กะลาราหูอมจันทร์ ครูบาตา (นันทา นฺนโท) วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง วางแผง เดือนมีนาคม 2556 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระราชญาณโสภณ (หลวงปู่ห้วย เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ พระเถระผู้มีศีลาจารวัตรอันควรค่าแก่การกราบไหว้บูชายิ่ง

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 10:58 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1135 พระผงวัดรังษี พ.ศ.2437 พระธรรมกิตติ ( แจ้ง ) วัดรังษีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1135  พระผงวัดรังษี พ.ศ.2437 พระธรรมกิตติ ( แจ้ง ) วัดรังษีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ราคาปก 60 บาท [ บุญส่ง ไหลธนานนท์ เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 3 รวมมงคลวัตถุ พระครูธรรมโฆษิต (คง โกกนุตฺโต) วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พระเกจิอาจารย์ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งสิงหนคร

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1135  พระผงวัดรังษี พ.ศ.2437 พระธรรมกิตติ ( แจ้ง ) วัดรังษีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 3 รวมมงคลวัตถุ พระครูธรรมโฆษิต (คง โกกนุตฺโต) วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พระเกจิอาจารย์ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งสิงหนคร

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 10:58 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 36