ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Saturday
Aug 30th
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก แผงหนังสือ ลานโพธิ์

แผงหนังสือลานโพธิ์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1147 รูปหล่อ หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.2515 พิมพ์นิยม (มือตะแกง) วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 99 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1147 รูปหล่อ หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.2515 พิมพ์นิยม (มือตะแกง) วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 99 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  เหรียญพระพุทธลีลา ประทับรอยพระพุทธบาทสระบุรี และ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูรังสีธรรมประโพธ (หรั่ง ยสวณนฺโต) วัดสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พระเถระผู้มีอมตวาจาศักดิ์สิทธิ์ นิรมิตดั่งปาฎิหาริย์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1147 รูปหล่อ หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.2515 พิมพ์นิยม (มือตะแกง) วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 99 บาท แจกฟรี โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูรังสีธรรมประโพธ (หรั่ง ยสวณนฺโต) วัดสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พระเถระผู้มีอมตวาจาศักดิ์สิทธิ์ นิรมิตดั่งปาฎิหาริย์

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 10:15 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1146 พระแก้วมรกต รุ่นแรก ( อิตาลี ) หลวงพ่อเจียง พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1146 พระแก้วมรกต รุ่นแรก ( อิตาลี ) หลวงพ่อเจียง พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ พระครูสังฆรักษ์จรินทร สิริปุญโญ เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พระเถระผู้ทรงกิตติคุณลือชาปรากฎแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1146 พระแก้วมรกต รุ่นแรก ( อิตาลี ) หลวงพ่อเจียง พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พระเถระผู้ทรงกิตติคุณลือชาปรากฎแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 02 สิงหาคม 2014 เวลา 14:09 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ คุณวรเทพ สุวรรณวานิชกิจ ( ปุ๋ย วรจักรยนต์ ) เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูประพันธ์ศีลคุณ (พันธ์ สุสิโม) วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระผู้มีความชำนาญในพระเวทวิทยาคม

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูประพันธ์ศีลคุณ (พันธ์ สุสิโม) วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระผู้มีความชำนาญในพระเวทวิทยาคม  ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:15 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1144 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อหมุน พิมพ์อุสั้น หน้ายิ้ม พ.ศ.2516 วัดเขาแดงตะวันออก อ.เมือง จ.พัทลุง วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1144 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อหมุน พิมพ์อุสั้น หน้ายิ้ม พ.ศ.2516 วัดเขาแดงตะวันออก อ.เมือง จ.พัทลุง วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ คุณสมใจ ขุนปราบ เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูถาวรชัยคุณ ( หมุน ยสโร ) วัดเขาแดงตะวันออก ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง พระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ ผู้มากด้วยพุทธาคมและปฎิหาริย์แห่งพัทลุง

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1144 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อหมุน พิมพ์อุสั้น หน้ายิ้ม พ.ศ.2516 วัดเขาแดงตะวันออก อ.เมือง จ.พัทลุง วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูถาวรชัยคุณ ( หมุน ยสโร ) วัดเขาแดงตะวันออก ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง พระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ ผู้มากด้วยพุทธาคมและปฎิหาริย์แห่งพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1143 รูปหล่อเนื้อทองคำ หลวงพ่อต๊วน วัดสวรรคาราม ( ต้นหัด ) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย วางแผง เดือนมิถุนายน 2557 ราคาปก 99 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1143 รูปหล่อเนื้อทองคำ หลวงพ่อต๊วน วัดสวรรคาราม ( ต้นหัด ) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย วางแผง เดือนมิถุนายน 2557 ราคาปก 99 บาท [ คุณวัฒนชัย พิชัยวรางกูล เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปู่แก้ว วัดบ่อทอง อ.สิงหนคร จ.สงขลา และ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูสุจิตศิลาจารย์ หลวงพ่อต๊วน วัดสวรรคาราม ( ต้นหัด ) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เกจิอาจารย์ผู้มีปาฎิหารย์อัศจรรย์แห่งสวรรค์โลก

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1143 รูปหล่อเนื้อทองคำ หลวงพ่อต๊วน วัดสวรรคาราม ( ต้นหัด ) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย วางแผง เดือนมิถุนายน 2557 ราคาปก 99 บาท แจกฟรี โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูสุจิตศิลาจารย์ หลวงพ่อต๊วน วัดสวรรคาราม ( ต้นหัด ) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เกจิอาจารย์ผู้มีปาฎิหารย์อัศจรรย์แห่งสวรรค์โลก

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 11:03 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 36