ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Saturday
Mar 28th
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก แผงหนังสือ ลานโพธิ์

แผงหนังสือลานโพธิ์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1161 พระกริ่งใหญ่ หนุมานใต้ฐาน พ.ศ.2482 หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี วางแผง เดือนมีนาคม 2558 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1161 พระกริ่งใหญ่ หนุมานใต้ฐาน พ.ศ.2482 หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี วางแผง เดือนมีนาคม 2558 ราคาปก 60 บาท (อนุทัศน์ อนันต์ศิริขจร (เต่า พระเครื่อง) เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์  รวมมงคลวัตถุ พระครูปลัดศีลปัญญา (แฉ่ง ศิลปญโญ) วัดบางพัง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระเกจิอาจารย์ผู้อุดมด้วยวิทยาคมอย่างเอกอุแห่งนนทบุรี

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1161 พระกริ่งใหญ่ หนุมานใต้ฐาน พ.ศ.2482 หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี วางแผง เดือนมีนาคม 2558 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์  รวมมงคลวัตถุ พระครูปลัดศีลปัญญา (แฉ่ง ศิลปญโญ) วัดบางพัง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระเกจิอาจารย์ผู้อุดมด้วยวิทยาคมอย่างเอกอุแห่งนนทบุรี

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2015 เวลา 10:47 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1160 พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ประธาน พ.ศ.2513 หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง อ.เมือง จ.พัทลุง วางแผง เดือนมีนาคม 2558 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1160 พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ประธาน พ.ศ.2513 หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง อ.เมือง จ.พัทลุง วางแผง เดือนมีนาคม 2558 ราคาปก 60 บาท (ใจ ขุนปราบ เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์  รวมมงคลวัตถุ พระครูสุจิณรัตนกิจ ( หวล จิณฺณวุฒฒิ) วัดโพธิโสภาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เกจิอาจารย์รามัญผู้เยี่ยมยุทธ์พุทธาคมแห่งราชบุรี

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1150 พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ประธาน พ.ศ.2513 หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง อ.เมือง จ.พัทลุง วางแผง เดือนมีนาคม 2558 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์  รวมมงคลวัตถุ พระครูสุจิณรัตนกิจ ( หวล จิณฺณวุฒฒิ) วัดโพธิโสภาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เกจิอาจารย์รามัญผู้เยี่ยมยุทธ์พุทธาคมแห่งราชบุรี

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 00:09 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1159 เหรียญพระครูสิงคิคุณธาดา (ม่วง) วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1159 เหรียญพระครูสิงคิคุณธาดา (ม่วง) วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปก 60 บาท ( สันติ อรุณศิริ (เพชร ท่าพระจันทร์) เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์  รวมมงคลวัตถุ พระครูสิงคิคุณธาดา (ม่วง จนฺทสโร) วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แหวนพิรอดยอดอิทธิฤทธิ์ เหรียญศักดิ์สิทธิ์บ้านทวน

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1159 เหรียญพระครูสิงคิคุณธาดา (ม่วง) วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์  รวมมงคลวัตถุ พระครูสิงคิคุณธาดา (ม่วง จนฺทสโร) วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แหวนพิรอดยอดอิทธิฤทธิ์ เหรียญศักดิ์สิทธิ์บ้านทวน

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:28 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1158 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ พ.ศ.2511 วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1158 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ พ.ศ.2511 วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 3 รวมมงคลวัตถุ พระราชอุดมมงคล วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี อุตตมะรัมโภ แห่ง โมกกะเนียง มหาเถราจารย์ ผู้เกรียงไกรแห่งปัจฉิมทิศ ประเทศไทย

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1158 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ พ.ศ.2511 วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี วางแผง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปก 60 บาท  แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 3 รวมมงคลวัตถุ พระราชอุดมมงคล วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี อุตตมะรัมโภ แห่ง โมกกะเนียง มหาเถราจารย์ ผู้เกรียงไกรแห่งปัจฉิมทิศ ประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 16:30 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือดี ต้อนรับปีใหม่ อุตตมะ รัมโภ แห่ง โมกกะเนียง

หนังสือดี ต้อนรับปีใหม่ อุตตมะ รัมโภ แห่ง โมกกะเนียงหลวงพ่ออุตตมะ แห่ง วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี เป็นพระมหาเถระเกจิอาจารย์ระดับหนึ่งของกาญจนบุรี ผู้สืบสานตำนานพุทธาคมรามัญ อย่างเอกอุ หากใครได้อ่านประวัติความเป็นมาของท่านแล้ว หรือศึกษาเรื่องราวของท่านจริงจัง ก็จะรู้ว่าท่านเป็น ยอดแห่งเกจิอาจารย์ ผู้เข้มขลัง มีพลังพลานุภาพพุทธาคมเหลือล้น มงคลวัตถุของ หลวงพ่ออุตตมะ แห่ง วัดวังก์วิเวการาม ทุกรุ่น ทุกแบบ ล้วนเข้มขลังมีพลังปกป้องคุ้มครองได้อย่างแท้จริง

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 14:22 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 38