ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Monday
Dec 22nd
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก แผงหนังสือ ลานโพธิ์

แผงหนังสือลานโพธิ์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1155 พระกริ่งมหายันต์ พ.ศ.2521 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ วางแผง เดือนธันวาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1155 พระกริ่งมหายันต์ พ.ศ.2521 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ วางแผง เดือนธันวาคม 2557 ราคาปก 60 บาท ( พระพิพัฒน์สังวรคุณ (ถนอม ธมฺมฐีติ) เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระศรีสัจจญาณเถระ (ประหยัด ปัญญาธโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร พระเถระผู้สืบสานตำนานสร้างพระกริ่งวัดสุทัศนเทพวราราม

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1155 พระกริ่งมหายันต์ พ.ศ.2521 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ วางแผง เดือนธันวาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระศรีสัจจญาณเถระ (ประหยัด ปัญญาธโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร พระเถระผู้สืบสานตำนานสร้างพระกริ่งวัดสุทัศนเทพวราราม

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 13:32 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1154 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเหมือน นนทสโร พ.ศ.2483 วัดนาวง ( โรงหีบ ) อ.เมือง จ.ปทุมธานี วางแผง เดือนธันวาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1154 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเหมือน นนทสโร พ.ศ.2483 วัดนาวง ( โรงหีบ ) อ.เมือง จ.ปทุมธานี วางแผง เดือนธันวาคม 2557 ราคาปก 60 บาท ( สันติ อรุณศิริ (เพชร ท่าพระจันทร์) เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์หมวดแจง ธมฺมโชโต วัดเกาะแก้ว ปากโทก ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เกจิอาจารย์ขลังโด่งดังตะกรุดสุดยอดแห่งพิษณุโลก

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1154 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเหมือน นนทสโร พ.ศ.2483 วัดนาวง ( โรงหีบ ) อ.เมือง จ.ปทุมธานี วางแผง เดือนธันวาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์หมวดแจง ธมฺมโชโต วัดเกาะแก้ว ปากโทก ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เกจิอาจารย์ขลังโด่งดังตะกรุดสุดยอดแห่งพิษณุโลก

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:58 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1153 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม พ.ศ.2497 วัดจันทนาราม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วางแผง เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1153 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม พ.ศ.2497 วัดจันทนาราม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วางแผง เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาปก 60 บาท ( พ.ต.ท.ชวลิต หรุ่นศิริ เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์หมวดแจง ธมฺมโชโต วัดเกาะแก้ว ปากโทก ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เกจิอาจารย์ขลังโด่งดังตะกรุดสุดยอดแห่งพิษณุโลก

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1152 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม พ.ศ.2497 วัดจันทนาราม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วางแผง เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์หมวดแจง ธมฺมโชโต วัดเกาะแก้ว ปากโทก ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เกจิอาจารย์ขลังโด่งดังตะกรุดสุดยอดแห่งพิษณุโลก

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:33 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1152 รูปหล่อโบราณเปียกทอง หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว พิษณุโลก พ.ศ.2493 ( ไม่มีอุด ) วางแผง เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1152 รูปหล่อโบราณเปียกทอง หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว พิษณุโลก พ.ศ.2493 ( ไม่มีอุด ) วางแผง เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาปก 60 บาท ( ปัญญา จูจันทร์ เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูนนทวิรุฬหการ ( ผัน คันธโก ) วัดอินทาราม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้สืบสายพุทธาคมมหาโสฬสมงคลและพระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1151 รูปหล่อโบราณเปียกทอง หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว พิษณุโลก พ.ศ.2493 ( ไม่มีอุด ) วางแผง เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูนนทวิรุฬหการ ( ผัน คันธโก ) วัดอินทาราม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้สืบสายพุทธาคมมหาโสฬสมงคลและพระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:29 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1151 พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อชานหมากจุ่มรัก ( ในพรรษา ) ปี พ.ศ.2517 วางแผง เดือนตุลาคม 2557 ราคาปก 99 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1151 พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อชานหมากจุ่มรัก ( ในพรรษา ) ปี พ.ศ.2517 วางแผง เดือนตุลาคม 2557 ราคาปก 99 บาท ( สุทธิ อุทานวรพจน์ (ร้านรุ่งไพศาล ย่านปากเกร็ด) เอื้อเฟื้อภาพ ) แจกฟรี พร้อมหนังสือ เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ - หลวงพ่อลำใย วัดสะแก และ โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูรังสีธรรมประโพธ (หรั่ง ยสวนฺโต) วัดสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พระเถระผู้มีอมตวาจาศักดิ์สิทธิ์ นิรมิตดั่งปาฎิหาริย์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1151 พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อชานหมากจุ่มรัก ( ในพรรษา ) ปี พ.ศ.2517 วางแผง เดือนตุลาคม 2557 ราคาปก 99 บาท  แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูรังสีธรรมประโพธ (หรั่ง ยสวนฺโต) วัดสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พระเถระผู้มีอมตวาจาศักดิ์สิทธิ์ นิรมิตดั่งปาฎิหาริย์

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 13:39 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 37