ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Tuesday
Sep 23rd
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก แผงหนังสือ ลานโพธิ์

แผงหนังสือลานโพธิ์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1149 พระผงพิมพ์สมเด็จ รุ่นแรก พ.ศ.2494 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง ประจวบคีรีขันธ์ วางแผง เดือนกันยายน 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1149 พระผงพิมพ์สมเด็จ รุ่นแรก พ.ศ.2494 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง ประจวบคีรีขันธ์ วางแผง เดือนกันยายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูสุจิตศีลาจารย์ (ต๊วน ติสสโชโต) วัดสวัสติการาม (ต้นหัด) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เกจิอาจารย์ผู้มีปาฎิหาริย์อัศจรรย์แห่งสวรรคโลก

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1149 พระผงพิมพ์สมเด็จ รุ่นแรก พ.ศ.2494 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง ประจวบคีรีขันธ์ วางแผง เดือนกันยายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูสุจิตศีลาจารย์ (ต๊วน ติสสโชโต) วัดสวัสติการาม (ต้นหัด) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เกจิอาจารย์ผู้มีปาฎิหาริย์อัศจรรย์แห่งสวรรคโลก

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 11:30 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1148 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อโด่ อินทโชโต พ.ศ.2503 วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วางแผง เดือนกันยายน 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1148 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อโด่ อินทโชโต พ.ศ.2503 วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วางแผง เดือนกันยายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 3 รวมมงคลวัตถุ พระครูประพันธ์ศีลคุณ (พันธ์ สุสิโม) วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระผู้มีความชำนาญในพระเวทวิทยาคม

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1148 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อโด่ อินทโชโต พ.ศ.2503 วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วางแผง เดือนกันยายน 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ โปสเตอร์ ชุดที่ 3 รวมมงคลวัตถุ พระครูประพันธ์ศีลคุณ (พันธ์ สุสิโม) วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระผู้มีความชำนาญในพระเวทวิทยาคม

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 11:31 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1147 รูปหล่อ หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.2515 พิมพ์นิยม (มือตะแกง) วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 99 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1147 รูปหล่อ หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.2515 พิมพ์นิยม (มือตะแกง) วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 99 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  เหรียญพระพุทธลีลา ประทับรอยพระพุทธบาทสระบุรี และ โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูรังสีธรรมประโพธ (หรั่ง ยสวณนฺโต) วัดสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พระเถระผู้มีอมตวาจาศักดิ์สิทธิ์ นิรมิตดั่งปาฎิหาริย์

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1147 รูปหล่อ หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.2515 พิมพ์นิยม (มือตะแกง) วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 99 บาท แจกฟรี โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระครูรังสีธรรมประโพธ (หรั่ง ยสวณนฺโต) วัดสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พระเถระผู้มีอมตวาจาศักดิ์สิทธิ์ นิรมิตดั่งปาฎิหาริย์

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 10:15 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1146 พระแก้วมรกต รุ่นแรก ( อิตาลี ) หลวงพ่อเจียง พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1146 พระแก้วมรกต รุ่นแรก ( อิตาลี ) หลวงพ่อเจียง พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ พระครูสังฆรักษ์จรินทร สิริปุญโญ เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พระเถระผู้ทรงกิตติคุณลือชาปรากฎแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1146 พระแก้วมรกต รุ่นแรก ( อิตาลี ) หลวงพ่อเจียง พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วางแผง เดือนสิงหาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 1 รวมมงคลวัตถุ พระเทพสังวรวิมล ( เจียง วณฺณสรมหาเถระ ) วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พระเถระผู้ทรงกิตติคุณลือชาปรากฎแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 02 สิงหาคม 2014 เวลา 14:09 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท [ คุณวรเทพ สุวรรณวานิชกิจ ( ปุ๋ย วรจักรยนต์ ) เอื้อเฟื้อภาพ ] แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูประพันธ์ศีลคุณ (พันธ์ สุสิโม) วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระผู้มีความชำนาญในพระเวทวิทยาคม

ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท แจกฟรี พร้อมหนังสือ  โปสเตอร์ ชุดที่ 2 รวมมงคลวัตถุ พระครูประพันธ์ศีลคุณ (พันธ์ สุสิโม) วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระผู้มีความชำนาญในพระเวทวิทยาคม  ปกหน้า ลานโพธิ์ ฉบับที่ 1145 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง พระครูสาธิตสุตาการ พ.ศ.2481 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วางแผง เดือนกรกฎาคม 2557 ราคาปก 60 บาท

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:15 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 37