ลานโพธิ์ - สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

Thursday
Nov 26th
ป้ายโฆษณา
หน้าแรก พระกรุ เนื้อชิน

เนื้อชิน

พระกรุวัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์

ภาพและเรื่องโดย พิรอด วัชรมนต์

พระร่วงเปิดโลกตัดชิด เนื้อชิน วัดมหาธาตุพระร่วงเปิดโลกตัดชิด เนื้อชิน วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่คู่เมืองเพชรบูรณ์มาช้านาน ณ วัดแห่งนี้เคยมีพระกรุออกมาเมื่อครั้งกรมศิลปากรได้เข้าไปบูรณะพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย สูงประมาณ 5 วา ซึ่งเจดีย์ดังกล่าวนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า เจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในการบูรณะของกรมศิลปากรครั้งนั้นได้ขุดพบลานทองจารึกในองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่หลังพระอุโบสถ ขณะเดียวกันก็นำเอาพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนโบราณวัตถุที่พบในเจดีย์นั้นขึ้นมาด้วย พระเครื่องที่พบส่วนใหญ่เป็นเนื้อชินและเนื้อโลหะ มีพิมพ์ต่างๆ หลากหลายมากมายหลายพิมพ์ เช่น พระร่วง พระปรกโพธิ์ พระลีลาแบบต่างๆ พระซุ้มหน้าบัน พระซุ้มระฆังแบบอรัญญิกพิษณุโลก พระพิมพ์นาคปรก และพระพิมพ์อื่นๆ อีกมากมาย


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 13:36 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระยอดขุนพลนาน้อย กรุวัดนาหลวง จังหวัดน่าน

ภาพและเรื่องโดย โจ โพธิ์กะเจก

พระยอดขุนพลนาน้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดนาหลวงพระยอดขุนพลนาน้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดนาหลวงสโลแกนหรือคำขวัญของ จังหวัดน่าน

พระธาตุแช่แห้ง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ เสาดินนาน้อย แอ่วดอยภูคา ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี มีเครื่องเงินหลากหลาย เครื่องหวายน่าชม ส้มสีทองเมืองน่าน

จังหวัดน่าน เป็นเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาตะวันออกในอดีต อันหมายถึงเมืองที่มีความงามเจริญรุ่งเรืองในลุ่มแม่น้ำน่าน ตามหลักฐานของประวัติศาสตร์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 และต้นพุทธศตวรรษที่ 19 พญาภูคา ได้สร้างเมืองวรนครขึ้นในบริเวณที่ราบตอนบนแถบตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว ปัจจุบัน ซึ่งตรงกับสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยเชียงแสน ต่อมาพญาการเมืองได้อพยพผู้คนลงมาตามลำน้ำน่านและสร้างเมืองขึ้นใหม่ บริเวณดอยภูเพียงแช่แห้ง ในปี 1901 และในปี 1911 เกิดความแห้งแล้งอันเป็นภัยธรรมชาติอย่างใหญ่หลวง เจ้าพญาฝากกองแห่งราชวงศ์ภูคา ได้อพยพผู้คนไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันตกของลำน้ำน่าน บริเวณห้วยไคร้ คือจังหวัดน่านในปัจจุบัน แล้วขนานนามเมืองว่า เมืองน่าน หรือ นันทบุรี มีเจ้าผู้ครองนครนันทบุรีติดต่อกันมาถึง พ.ศ.2474 รวมเจ้าผู้ครองนคร นับตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 9 องค์ โดยมี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:09 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระร่วงคืบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

จ.ส.อ.เอนก? เจกะโพธิ์

พระร่วงคืบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีพระร่วงคืบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีพระร่วงคืบ เป็นพระที่มีขนาดใหญ่โตโอฬาร? มีความงดงามในเชิงช่างสมัยอยุธยา ที่ลอกเลียนแบบศิลปะสุโขทัยมาเป็นแม่แบบ? กลมกลืนมีชีวิตชีวา? ลึกซึ้งกินใจ? ตั้งแต่ปี พ.ศ.2442? เป็นต้นมา? พวกบรรดานักขุดหาทรัพย์สมบัติได้ขุดกันเรื่อยๆ มาหลายยุคหลายสมัย? โดยมากพบพระที่มีคุณค่ามากมาย? แต่ไม่มีใครได้จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

พระที่เห็นในภาพนี้? เป็นพระที่ค้นพบในพระเจดีย์สมัยอยุธยา? ดังได้ระบุไว้ในข้อสังเกต? พบพระที่จำได้ คือ พระร่วงคืบ เนื้อชินเงิน? เนื้อดิน? เนื้อตะกั่วสนิมแดง ( องค์ที่เห็นคือ? เนื้อตะกั่วสนิมแดง )? พระร่วงนั่ง? พิมพ์ใบขี้เหล็ก? ฐานบัวขีด? (คว่ำ-หงาย)? พระพิมพ์คาบศร? พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว? (แบบพระพุทธชินราช)? และพระพุทธรูปบูชาอีกจำนวนเป็นกระสอบๆ

สำหรับพระเจดีย์ที่บรรจุกรุพระ? ผู้เขียนเคยเดินนับดูได้ประมาณ 45 องค์? และบังเอิญพระพิมพ์นี้ไปเหมือนกับพระกรุวัดราษฎร์บูรณะ? ศิลปะสมัยอยุธยาเข้าอีก? จะให้ผมพูดว่าศิลปะลพบุรีหรือไร? ผมพูดไม่ได้? ผมเป็นใบ้ดีกว่า? ขอให้ท่านผู้มีพระนำมาเปรียบเทียบกันเอาเองดีกว่า? จะทำให้เราเกิดทักษะขึ้นมาก็ได้


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 15:13 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระนาคปรก กรุวัดปืน ลพบุรี

ภาพและเรื่องโดย จ.ส.อ.เอนก เจกะโพธิ์

พระนาคปรก กรุวัดปืน ลพบุรีพระนาคปรก กรุวัดปืน ลพบุรีวัดปืน ลพบุรี เป็นวัดโบราณที่สำคัญยิ่งวัดหนึ่งในอดีต? ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่เหลือแต่ซากผนังโบสถ์? คนในเมือง ลพบุรีางคนยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่า? วัดปืน ตั้งอยู่? ณ ที่ตรงไหน

วัดปืน เป็นวัดที่ยังไม่พบหลักฐานว่าใครเป็นคนสร้าง? แต่จากการตรวจดูจากหลักฐานของโบราณวัตถุและศิลปกรรม? ตลอดจนการก่อสร้างอันมีฝาผนังของพระอุโบสถและพระเจดีย์รายรอบๆ ที่ธรณีสงฆ์? โดยส่วนรวมแล้วพอจะชี้ลงไปได้ว่า? วัดปืน นี้สร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนต้น? ในพุทธศตวรรษที่ 19? ศิลปะของ พระนาคปรก ทั้งที่อยู่ในพระอุโบสถก็ดี (พระประธาน)? เป็นศิลปะแบบ ลพบุรี พระพักตร์แบบบายน

ถ้าท่านอยากจะไปชม วัดปืน ก็ไปชมได้? หากท่านไปถึงตลาด ลพบุรี แล้ว? เริ่มต้นจาก ปรางค์แขก อยู่หน้าศาลจังหวัด? (ไม่ใช่ ปรางค์สามยอด)? แล้วมองไปทางทิศตะวันตก? ท่านจะเห็นกำแพงโบราณของ บ้านวิชาเยนทร์? สุดบ้านวิชาเยนทร์นั่นแหละคือ? บริเวณ วัดปืน แต่ท่านอาจจะมองไม่เห็นโบสถ์ วัดปืน เพราะว่าพ่อค้า-แม่ค้าสร้างบ้านเรือนเต็มบริเวณวัดหมดแล้ว? ท่านจงมองให้สูงพ้นหลังคาร้านค้า? ท่านจะเห็นภาพของโบสถ์ วัดปืน ได้

พระ กรุวัดปืน นั้นเป็นพระที่มีชื่อเสียง? ทุกคนอยากได้? เพราะมีความเชื่อในพุทธคุณ? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง? พระนาคปรก ทั้งพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่? คนทั่วไปสนใจกันมากกว่าปรกวัดอื่นๆ? แม้แต่ พระนาคปรก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ก็มีราคาสูงสู้ วัดปืน ไม่ได้? เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดยาก? เพราะค่านิยมของพระ วัดปืน นั้นมีต่อผู้ที่เคยใช้นั่นเอง

มีผู้รู้กล่าวว่า? พระ กรุวัดปืน หายากและมีน้อย? ใครมี พระ กรุวัดปืน ไว้ใช้ประจำตัว? ไม่ต้องกลัวตายก่อนกำหนด


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2012 เวลา 07:51 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

พระหูยาน บัวสองชั้น

ภาพและเรื่องโดย จ.ส.อ.เอนก เจกะโพธิ์

พระหูยาน บัวสองชั้นD. เส้นพระศอเป็นเส้นนูน เป็นเส้นออกลายหรือลายติดต่อ แสดงให้รู้ว่าเป็นพระแผงตรีกาย
A. พระเกตุมาลาแบบฝาละมี 3 ชั้น 3 ขยัก บางคนเรียกว่า เกลียวลวด
B. พระพักตร์ไม่แสดงอากัปกิริยาที่เข้มขึ้นบึ้งตึง หรือเคร่งขรึมเท่าที่ควร
C. พระกรรณ (ใบหู) กางแบบห่วง และพระกรรณห้อยย้อยคล้ายหูแพะก็มี
E. ขอบจีวรหรือกรองศอ (ห่มคลุม) เป็นเส้นหนานูนขึ้น ขอบอันตรวาศก (ขอบสบง) เป็นเส้นนูนรอบพระอุทร (ท้อง)
F. เกสรบัวและบัว เหมือน พระหูยาน ทั่วๆ ไป มีลักษณะแบบบัวหลังเบี้ย บัวคว่ำและบัวหงาย

?


อ่าน 0 ความคิดเห็น... >>

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:49 น. )

อ่านเพิ่มเติม...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6